h
10 juni 2020

Met de beste bedoelingen voor de WSW

Foto: DvhN / dvhn.nl

Even was Alescon landelijk nieuws. Het voormalig WSW-bedrijf van een zestal Drentse gemeentes bleek de CAO te ontduiken, zo oordeelde de rechter. De rel rond ex-directeur Moorlag van Alescon en het falende WSW-beleid van staatssecretaris Klijnsma kent echter nog enkele nabranders. Uit de jaarrekening van het inmiddels opgeheven Alescon blijkt dat de deelnemende gemeentes in 2019 nog ruim een miljoen moeten nabetalen aan loonbelasting vanwege al te creatief boekhouden. Voor Hoogeveen is de strop 220.000 Euro.

Lees verder
28 mei 2020

0% is genoeg: Stop de huurverhoging

Foto: SP

Nul is genoeg. Naar de mening van de SP is het onbestaanbaar dat verhuurders in crisistijd huurverhoging vragen. De SP Hoogeveen heeft daarom de woningstichtingen die actief zijn in de regio opgeroepen af te zien van huurverhoging per 1 juli van dit jaar.

Lees verder
4 mei 2020

Dankzij verzet tegen onrecht kunnen we de vrijheid vieren

Foto: SP
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlog en geweld, op 5 mei vieren we de bevrijding. 
Lees verder
20 april 2020

Gemeente moet toezien op veilig werken in thuiszorg en jeugdzorg

Vanwege het Corona virus zijn er geen inwoners die geen huishoudelijke zorg of wijkverpleging krijgen, zegt de gemeente. De gemeente houdt echter de vinger aan de pols. Wanneer een zorgaanbieder in de problemen komt, wordt in overleg de zorg op een andere manier overgenomen. Dat antwoordt het College op vragen van de SP.
Lees verder
18 maart 2020

Motie erosie gemeentebegroting overgenomen

Een motie van de SP fractie, mede ingediend door SGP, D66 en Gemeentebelangen werd uiteindelijk unaniem aangenomen. Hoogeveen moet meedoen aan een landelijk onderzoek om aan te tonen hoe de rijksbezuinigingen op de gemeentebegrotingen steeds meer gemeentes in de problemen brengen. 

Lees verder
10 februari 2020

Doormodderen helpt niet nu gemeente financieel kopje onder gaat

Een forse streep door de uitgaven. Daarmee verwacht het gemeentebestuur de Hoogeveense financien weer op orde te kijgen. Met dat nieuws kwam het College. Nog maar enkele maanden geleden schotelde het gemeentebestuur de raad een begroting voor met toen al voor de SP onaanvaardbare bezuinigingen, nu kan die begroting overboord want vooralsnog is er alleen geld voor 'wettelijke of contractuele verplichtingen'. Daarmee zet de gemeente zichzelf onder curatele.

Lees verder
23 januari 2020

Hoogste tijd voor opheldering debacle De Wieken

Foto: Chris Zwolle / flickr

Hoe kon het dat de gemeente circa een miljoen misliep aan niet ontvangen bijdragen van het bedrijfsleven voor het project De Wieken? De SP heeft opnieuw vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen. Inmiddels is de 'stichting Bedrijventerrein De Wieken' opgeheven en zijn de pogingen opgegeven alsnog betalingen binnen te krijgen. Naar de mening van de SP-fractie is het de hoogste tijd voor het College verantwoording af te leggen.

Lees verder
8 december 2019

100 jaar socialisme in Hoogeveen

Foto: SP

100 Jaar geleden werd het eerste socialistische raadslid in Hoogeveen geïnstalleerd. Het was hoteleigenaar Hendrik Jan Frederiks. Europa was na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog in de ban van sociale veranderingen. Het moest anders. Een beter bestaan voor iedereen. 

Lees verder
3 december 2019

Inzet snelle intercity brengt IC Hoogeveen dichterbij

Vanaf 2023 wil NS een nieuwe rechtstreekse treinverbinding Groningen, Zwolle, en verder naar Amsterdam Rotterdam en Breda. De Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) is in staat 200 kilometer per
uur te rijden. Daarnaast is het aanleggen van een nieuw tracé voor een HSL lijn van Groningen, via Drachten naar Amsterdam opnieuw in beeld, de Lelylijn. Deze nieuwe ontwikkelingen bieden nieuwe
kansen voor Hoogeveen Intercity Station. Daarmee zou een eind kunnen komen aan de situatie dat er een mooie spoorlijn ligt tussen Zwolle en Assen, waar ieder half uur een IC rijdt, maar dat de reiziger van en naar zuidwest Drenthe die IC slechts voorbij ziet razen.

Lees verder

Pagina's