h
12 april 2008

SP houdt enquête bij Alescon

Hoogeveen - De SP Assen en Hoogeveen houdt, in navolging van de landelijke SP, een enquête onder WSWwerkers
bij Alescon. Dit om inzicht te verkrijgen in hoe de werknemers het werken in een SW-bedrijf
ervaren én tegen welke problemen zij aanlopen.

Lees verder
31 december 2007

Niet splitsen maar spritsen.

De SP steunt de stakers van Stork Aerospace Hoogeveen bij hun actie voor het behoud van Stork. Onder het motto "Niet splitsen maar spritsen" deelden SP-ers van de Provinciale Staten fractie en van de SP-Hoogeveen in de kantines van Stork Fokker sprits koeken uit aan de aanwezige werknemers. De SP had zelfs een Stork Fokker lied gemaakt voor deze bijeenkomsten.

Lees verder
10 december 2007

Hoogeveen/de Wolden bezorgt!

Deze week heeft de Werkgroep Hoogeveen/De Wolden een belronde afgerond langs alle leden. Met succes...

Lees verder
26 november 2007

15e SP Congres, 24 November 2007, Van Nellegebouw Rotterdam

Persoonlijk verslag van Jeroen Pomper Werkgroep Hoogeveen/De Wolden
Hoogeveen/Rotterdam, 24 november 2007 – Op deze dag zal het gaan gebeuren. De leden zullen stemmen wie er straks in het congres gaan komen, wie de nieuwe partij-secretaris wordt, wie er de nieuwe partij-voorzitter wordt, en natuurlijk wordt er gestemd op de ingediende amendementen en moties van de afdelingen. (279 amendementen en 10 moties)

Lees verder
24 november 2007

Ledenbijeenkomst SP Hoogeveen.


Maandagavond 10 september, in het zaaltje boven het Koetshuis staat gebak en koffie klaar; het is de eerste ledenbijeenkomst van de werkgroep SP in Hoogeveen. Beneden aan de bar zit Rosita van Gijlswijk, tweede kamerlid, ze kijkt voor de laatste keer in haar aantekeningen van de inleiding die ze gaat houden.
Het Drents kwartiertje is om en dus start het gebeuren om kwart over 8. De opkomst is niet massaal en dus is er gelegenheid genoeg om een kort kennismakingsrondje te houden. Zo leren de leden de werkgroep wat beter leren kennen en borrelen ideeën en vragen als vanzelf op. Natuurlijk spat daarbij de roerige SP-zomer als eerste open aan het oppervlak. Rosita haakt er energiek op in.

Lees verder
19 november 2007

Hoe richt ik een afdeling op?

Langzamerhand worden de eerste stappen gezet in de richting van de oprichting van een afdeling van de SP in Hoogeveen/de Wolden. Onderdeel daarvan is de cursus: "Hoe richt ik een afdeling op". Hier een indruk van werkgroeplid Jeroen van de cursus.

Lees verder
17 november 2007

SP: politiek uit het hart.

Geen bouwvergunning, maar toch bouwde de werkgroep SP Hoogeveen een indrukwekkende klaagmuur in de Hoofdstraat. Op het 2,5 meter hoge gevaarte van 5 meter breed, prijkte een aangepast SP-logo in de vorm van een hart. Een vette knipoog naar: 'Hartstocht in Hoogeveen', het thema van het programma, waarmee Hoogeveen haar inwoners in het hart wil raken en sluiten. En dat wil natuurlijk ook de SP op politiek terrein. De actie leverde 21 wensen van bewoners op.

Lees verder
17 november 2007

Werkgroep SP Hoogeveen bezorgt aan huis


Als je wilt dat mensen voor je kiezen, dan moeten die mensen wel weten wat je doet. Je kunt anderen laten vertellen over jezelf en je ideeën, maar veel beter kun je dat zelf doen. Dan heb je in ieder geval de boodschap volledig in eigen hand en krijgt de waarheid veel meer een kans.
Natuurlijk kun je een bericht plaatsen in de krant, maar dan moet je maar afwachten of je artikel wordt geplaatst en het kan vaak ook niet in de vorm die jij belangrijk vindt. En welke plaats krijgt het?
En ja, er is internet. U weet ons te vinden, maar uw buurman ook?

Lees verder
30 oktober 2007

Prop uw hart in de muur.

Verwondert u zich? Vraagt u zich wel een af waarom er iets niet is in onze gemeente of waarom dingen gaan zoals ze gaan? Misschien ergert u zich? Schiet de politiek te kort ? Heeft u ideeën over hoe het wel moet?

Lees verder
22 oktober 2007

Openheid over Irak

Hoogeveen - Ruim vijfhonderd bezoekers van de zaterdagmarkt in de Hoofdstraat steunden de eis dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen over de Nederlandse deelname aan de oorlog tegen Irak.

Lees verder

Pagina's