h

Nieuws uit 2020

7 december 2020

Begroting 2021: Uitgekleed en uitgeknepen

 
Een krappe beurs? Dan ben je zeker extra aan de beurt komend jaar. En heeft Hoogeveen de gemeentekas nu op orde, nadat de bodem dit voorjaar bereikt was? Dat is nog maar de vraag. Een meerderheid van CDA, Gemeentebelangen en SGP kozen voor een begroting die op papier lijkt te kloppen, maar met grote onzekerheden. Naar de mening van de SP is er geen stevig begin gemaakt de kas op orde te krijgen. 
 
Maar laten we beginnen met het goede nieuws. Enkele lullige bezuinigingen op geringe subsidies van een reeks van vrijwilligersorganisaties gaan niet door. Er gloort enige hoop voor cultuurcentrum Scala. En waarschijnlijk kan de bewaakte fietsenstalling in het centrum blijven bestaan.
 
Mensen met de laagste inkomens kunnen geen aanspraak meer maken op het zogenaamde activiteitenfonds. En een voorstel van de SP om de tegemoetkoming voor gehandicapten en chronische zieken terug te brengen op het oude niveau van 450 Euro, kreeg geen enkele steun uit de raad. Ongeveer 1750 huishoudens met een krappe beurs krijgen zodoende komend jaar geen 450 Euro, maar slechts 225 Euro als tegemoetkoming voor alle extra kosten waar ze mee te maken hebben.
Ondertussen wordt ook het activiteitenfonds voor deelname aan sport en cultuur voor de mensen tot 110% van het minimum afgeschaft. Wat de SP resteert een ondermaats minima beleid.
 
De gemeentebegroting 2021 is ondertussen op aannames en onzekerheden gebouwd. Een extra bezuiniging van een half miljoen op jeugdzorg. Bezuinigingen op vervangingsinvesteringen. Een aarzelende opbouw van een Algemene reserve, die nu op nul staat. Een meerderheid van CDA, Gemeentebelangen en SGP vond dat een OZB verhoging beperkt zou kunnen blijven tot 16%, terwijl eerder 30% was berekend. SP raadslid Oosterlaak: ,,Ook wij zijn voor een lage OZB. Maar als de gemeentekas leeg is en er wel nog verder bezuinigd wordt op het sociale beleid, dan is er toch iets scheef. Ondertussen bestaat het risico dat Hoogeveen nog verder in de rode cijfers zakt, als de OZB niet fors hoger wordt vastgesteld. De OZB is een belasting die redelijk naar draagkracht wordt geheven. Bedrijfsgebouwen en villa's worden ook aangeslagen naar waarde. Nu de OZB verhoging beperken lost ondertussen niks op. Het is het doorschuiven van de pijn naar komende jaren, terwijl op andere terreinen met de botte bijl bezuinigd wordt.
 
 

De SP kon net als VVD, GL, PvdA en CU niet instemmen met de begroting. SP raadslid Jeroen Pomper: ,,De minima worden uitgekleed. En de gemeentebegroting verder uitgeknepen. CDA en Gemeentebelangen lijken niks geleerd te hebben. De problemen worden verder doorgeschoven naar de toekomst. We waren van plan om zo mogelijk mee te helpen Hoogeveen gezond te krijgen. Maar zo gaat dat zeker niet lukken".

Lees verder
26 november 2020

‘ Door de hoeven gezakt’: Algemene beschouwingen

Door de hoeven gezakt, een gemeente die haar taken het komend jaar nog slechts minimaal uit kan voeren. Opnieuw een buitengewoon zorgwekkende constatering. Waar de gemeente in deze bijzondere tijd onze inwoners op tal van vlakken zou moeten ondersteunen, staat de gemeente nu met lege handen.

Lees verder
7 september 2020

Boodschap Tamboer: Onze zorg verdient meer dan applaus

Foto: Philip Oosterlaak / Zijn camera

Met prinsjesdag kan het gebeuren. Er is nog maar 1 stem extra nodig om een meerderheid in de Kamer te krijgen voor een eerlijke structurele beloning voor het personeel in de zorg. Zoveel mogelijk bekendheid en steun uit de samenleving helpt om dat voor elkaar te krijgen, verwacht de SP. Afgelopen zaterdag tamboereerden SP-ers daarom op de Hoofdstraat voor de actie voor meer waardering voor de zorg. Na afloop volgde een bezoek aan het standbeeld van de Tamboer. De boodschap die de trommelaar mee kreeg: Onze zorg verdient meer dan applaus.

Lees verder
1 september 2020

Meer dan applaus voor de zorg

Foto: SP

‘De waardering voor onze zorg is nu terecht heel groot', vertelt SP voorzitter Harry Baalman. 'Zorgverleners verdienen niet alleen applaus voor al het werk van de afgelopen tijd, maar ook een eerlijke beloning. Niet eenmalig, maar structureel. Overal in het land komen mensen hiervoor in actie. Zaterdagmorgen zijn we daarom op de Hoofdstraat om de actie onder de aandacht te brengen. Uiteraard op 1.5 meter. In de Hoogeveensche Courant vinden de lezers een bon waarmee ze zich aan kunnen sluiten. Met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker we staan'. 

Lees verder
28 augustus 2020

Beschouwing rapport informateurs

Foto: Conqerdesign / Pixabay.com

De fractie van de SP wil haar grote waardering uitspreken voor de inzet van de informateurs gedurende de afgelopen 7 weken. Tijdens de zonnigste periode van het jaar durfden zij het aan om zich op te sluiten in het raadhuis en zich te verdiepen in het ontstaan van de bestuurlijke en financiële crisis in Hoogeveen en om samen met de raad te zoeken naar consensus voor de oplossingsrichting.

Lees verder
10 juni 2020

Met de beste bedoelingen voor de WSW

Foto: DvhN / dvhn.nl

Even was Alescon landelijk nieuws. Het voormalig WSW-bedrijf van een zestal Drentse gemeentes bleek de CAO te ontduiken, zo oordeelde de rechter. De rel rond ex-directeur Moorlag van Alescon en het falende WSW-beleid van staatssecretaris Klijnsma kent echter nog enkele nabranders. Uit de jaarrekening van het inmiddels opgeheven Alescon blijkt dat de deelnemende gemeentes in 2019 nog ruim een miljoen moeten nabetalen aan loonbelasting vanwege al te creatief boekhouden. Voor Hoogeveen is de strop 220.000 Euro.

Lees verder

Pagina's

U bent hier