h

Nieuws van de afdeling

1 juni 2021

Voorzitterswissel SP Hoogeveen

Foto: Ribal Khatib / Eigen collectie

Huidig afdelingsvoorzitter van de SP afdeling Hoogeveen, Harry Baalman, gaat stoppen en geeft de voorzittershamer door aan Jeroen Pomper. Baalman: “Met pijn in mijn hart moet ik mijn functie als voorzitter naast mij neer leggen, mijn gezondheid laat het niet toe om mij vol energie toe te leggen op het voorzitterschap”. De komende tijd zullen beide heren werken aan een soepele overdracht.

Lees verder
19 april 2021

Bezuinigingen op het sociaal domein onverantwoord

De minima opnieuw verder uitkleden zou voor de raad geen optie moeten zijn, vindt de SP. De voorstellen om verder op het sociaal beleid te bezuinigen moeten van tafel. Donderdag a.s. beslist de gemeenteraad. De SP legt de raad daarom een amendement voor om de bezuinigingsoperatie op sociale regelingen te heroverwegen.

SP fractievoorzitter Jutta van den Oord: 'De adviesraden waren duidelijk. De rek is er allang uit. Nog meer korten leidt tot onherstelbare maatschappelijke schade. Die mening delen wij'. 

Lees verder
14 januari 2021

Gemeente moet in de bres voor gedupeerden toeslagenaffaire

Foto: SP / sp.nl

Ook in Hoogeveen zijn tientallen huishoudens onterecht door de belastingdienst aangemerkt als fraudeurs. Met grote gevolgen voor betrokkenen. Onlangs verscheen het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie Ongekend onrecht. Daarmee is de kous echter niet af. Betrokkenen zullen zo spoedig mogelijk gecompenseerd moeten worden. Daarbij zal ook de gemeente zijn best moeten doen betrokkenen te helpen.  

Lees verder
7 december 2020

Begroting 2021: Uitgekleed en uitgeknepen

 
Een krappe beurs? Dan ben je zeker extra aan de beurt komend jaar. En heeft Hoogeveen de gemeentekas nu op orde, nadat de bodem dit voorjaar bereikt was? Dat is nog maar de vraag. Een meerderheid van CDA, Gemeentebelangen en SGP kozen voor een begroting die op papier lijkt te kloppen, maar met grote onzekerheden. Naar de mening van de SP is er geen stevig begin gemaakt de kas op orde te krijgen. 
 
Maar laten we beginnen met het goede nieuws. Enkele lullige bezuinigingen op geringe subsidies van een reeks van vrijwilligersorganisaties gaan niet door. Er gloort enige hoop voor cultuurcentrum Scala. En waarschijnlijk kan de bewaakte fietsenstalling in het centrum blijven bestaan.
 
Mensen met de laagste inkomens kunnen geen aanspraak meer maken op het zogenaamde activiteitenfonds. En een voorstel van de SP om de tegemoetkoming voor gehandicapten en chronische zieken terug te brengen op het oude niveau van 450 Euro, kreeg geen enkele steun uit de raad. Ongeveer 1750 huishoudens met een krappe beurs krijgen zodoende komend jaar geen 450 Euro, maar slechts 225 Euro als tegemoetkoming voor alle extra kosten waar ze mee te maken hebben.
Ondertussen wordt ook het activiteitenfonds voor deelname aan sport en cultuur voor de mensen tot 110% van het minimum afgeschaft. Wat de SP resteert een ondermaats minima beleid.
 
De gemeentebegroting 2021 is ondertussen op aannames en onzekerheden gebouwd. Een extra bezuiniging van een half miljoen op jeugdzorg. Bezuinigingen op vervangingsinvesteringen. Een aarzelende opbouw van een Algemene reserve, die nu op nul staat. Een meerderheid van CDA, Gemeentebelangen en SGP vond dat een OZB verhoging beperkt zou kunnen blijven tot 16%, terwijl eerder 30% was berekend. SP raadslid Oosterlaak: ,,Ook wij zijn voor een lage OZB. Maar als de gemeentekas leeg is en er wel nog verder bezuinigd wordt op het sociale beleid, dan is er toch iets scheef. Ondertussen bestaat het risico dat Hoogeveen nog verder in de rode cijfers zakt, als de OZB niet fors hoger wordt vastgesteld. De OZB is een belasting die redelijk naar draagkracht wordt geheven. Bedrijfsgebouwen en villa's worden ook aangeslagen naar waarde. Nu de OZB verhoging beperken lost ondertussen niks op. Het is het doorschuiven van de pijn naar komende jaren, terwijl op andere terreinen met de botte bijl bezuinigd wordt.
 
 

De SP kon net als VVD, GL, PvdA en CU niet instemmen met de begroting. SP raadslid Jeroen Pomper: ,,De minima worden uitgekleed. En de gemeentebegroting verder uitgeknepen. CDA en Gemeentebelangen lijken niks geleerd te hebben. De problemen worden verder doorgeschoven naar de toekomst. We waren van plan om zo mogelijk mee te helpen Hoogeveen gezond te krijgen. Maar zo gaat dat zeker niet lukken".

Lees verder
26 november 2020

‘ Door de hoeven gezakt’: Algemene beschouwingen

Door de hoeven gezakt, een gemeente die haar taken het komend jaar nog slechts minimaal uit kan voeren. Opnieuw een buitengewoon zorgwekkende constatering. Waar de gemeente in deze bijzondere tijd onze inwoners op tal van vlakken zou moeten ondersteunen, staat de gemeente nu met lege handen.

Lees verder
7 september 2020

Boodschap Tamboer: Onze zorg verdient meer dan applaus

Foto: Philip Oosterlaak / Zijn camera

Met prinsjesdag kan het gebeuren. Er is nog maar 1 stem extra nodig om een meerderheid in de Kamer te krijgen voor een eerlijke structurele beloning voor het personeel in de zorg. Zoveel mogelijk bekendheid en steun uit de samenleving helpt om dat voor elkaar te krijgen, verwacht de SP. Afgelopen zaterdag tamboereerden SP-ers daarom op de Hoofdstraat voor de actie voor meer waardering voor de zorg. Na afloop volgde een bezoek aan het standbeeld van de Tamboer. De boodschap die de trommelaar mee kreeg: Onze zorg verdient meer dan applaus.

Lees verder

Pagina's

U bent hier