h

Nieuws uit 2012

31 december 2012

Nieuwjaarsborrel in de Burgerzaal

2013

Ieder jaar organiseert de gemeente Hoogeveen een nieuwjaarsreceptie op 2 januari. Deze nieuwjaarsreceptie is toegankelijk voor iedereen, en de SP wil dan ook iedereen uitnodigen om naar de nieuwjaarsreceptie te gaan. Daar kunt u het gesprek aan gaan met Hoogeveense politici, ondernemers, prominenten, mensen die zich belangrijk voelen en andere mensen die zich niet in één van deze categoriën wensen te plaatsen.

Lees verder
19 december 2012

Duurzaam in Hoogeveen

In de zomervakantie kregen de gemeenteraadsleden een brief. De gemeente wil een biomassa-energiecentrale gaan bouwen. Als de raad akkoord ging zou het niet op de raadsagenda hoeven komen.
Zoals iedereen weet, zijn de meeste raadsleden in de zomer op vakantie, of in ieder geval niet bezig met de gemeenteraad en het lezen van de daarbij horende post. Wij hadden het echter wél gezien en een aantal kritische vragen gesteld over de financiële haalbaarheid van de centrale. Hierop kwamen
geruststellende antwoorden van de projectleider, de heer Hermans. Omdat wij groene energie van harte toejuichen en vertrouwden op de antwoorden van de specialist zagen wij geen reden deze centrale op de agenda te laten zetten. Toch is er een partij geweest die dat wel heeft gedaan. Misschien wel om onze inwoners te laten weten hoe goed we bezig zijn met duurzaamheid!

Lees verder
16 december 2012

Geen steun voor motie SP tegen bezuinigingen zorg

Het regeringsakkoord van PVDA en VVD heeft er toe geleid dat er nog meer miljarden bezuinigd gaan worden op zorg. Een groot deel van de bezuinigingen gaat echter via de gemeenten. Het kabinet geeft 75% minder dan nodig is voor de uitvoering van de WMO, de nog niet zo lang geleden ingevoerde Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat betekent dat mensen die thuiszorg nodig hebben, die in de meeste gevallen niet meer kunnen krijgen. Dan gaat het niet alleen om de huishoudelijke hulp, maar ook om de verzorgende, die de mensen thuis komt wassen en dergelijke. Hoe deze bezuinigingen opgevangen moeten worden weet niemand. Nog meer gaat gevraagd worden van de mantelzorger, die nu vaak al overbelast is. Maar veel mensen hebben geen mantelzorgers. In zo'n geval gaan er wellicht werklozen ingezet worden die dit werk verplicht en onbetaald moeten gaan doen.

Lees verder
13 december 2012

SP en PvdA stellen vragen over armoede

Fris in ons geheugen ligt nog de week van 'Hoezo armoede?' Armoede is een thema dat bij de SP en de PvdA erg leeft. De SP heeft vorige week de lege-kinderschoenen-actie gehouden, de PvdA heeft met een speciale nieuwsbrief en weblog extra aandacht aan het thema armoede geschonken.

Lees verder
18 november 2012

ZET EEN LEGE SCHOEN


Afgelopen zaterdag stond de SP op de Hoofdstraat om kinderschoenen op te halen. De opgehaalde schoenen zullen zaterdagmiddag 24 november langs de Cascade gezet worden voor de Sint. Alleen zullen er geen cadeautjes of snoepgoed in de schoenen gelegd worden, ze blijven leeg.

Lees verder
13 november 2012

Maak een eind aan armoede onder kinderen


Er voltrekt zich een stille tragedie. Zonder gezicht, zonder geluid, maar toch is het er. Het is des te schrijnender omdat het kinderen treft. Kinderen die geen schuld hebben aan de situatie. Thuis is er te weinig geld voor een gezonde maaltijd, schoolreisjes, nieuwe kleren en trakteren op school. Met de kabinetsplannen waarbij mensen na een jaar werkloosheid al tot bijstandsniveau vervallen zal het aantal kinderen in armoede schrikbarend toenemen. Steeds meer kinderen die hun schoen zetten, treffen die de volgende ochtend leeg aan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier