h

Nieuws uit 2016

2 mei 2016

Betaald werk bleek niet betaald

In de gemeente Hoogeveen leven zo'n anderhalfduizend gezinnen van een bijstandsuitkering. De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen om uit die uitzichtloze situatie te komen en doet er van alles aan om mensen daarin te stimuleren. De SP vindt het belangrijk dat de middelen die de gemeente daarbij gebruikt worden geëvalueerd. Op 9 april was in het programma OMPG op Radio Hoogeveen te horen dat de gemeente via een uitzendbureau mensen te werk stelde bij een bedrijf. De mensen kregen hiervoor salaris van het uitzendbureau maar het bleek dat de gemeente zélf de salariskosten betaalde die vervolgens weer grotendeels werden gekort op de uitkering.

Lees verder
8 april 2016

Kennen ex-TSN-medewerkers hun rechten?

Foto: SP

Bij het faillissement van TSN heeft de gemeente Hoogeveen het aanbod van Familiehulp (Buurtzorg) om alles over te nemen afgeslagen en is in zee gegaan met elf thuiszorgbedrijven uit de omgeving. Dit gebeurde in samenwerking met vier omliggende gemeenten. Belangrijk voor de gemeenten is dat de cliënten hun eigen hulp kunnen houden. De gemeente heeft echter ook afspraken gemaakt met de bedrijven over de rechten van de medewerkers. Als medewerkers een vast contract hadden bij TSN, hebben zij daar ook recht op als een nieuw bedrijf hun cliënt overneemt. Bovendien moeten zij worden betaald volgens de CAO Thuiszorg (vvt) en moeten de dienstjaren worden meegenomen.

Lees verder
24 maart 2016

Nee bij referendum Oekraïne beter

Tot 6 april heeft iedereen de tijd om een mening te vormen wat te stemmen bij het referendum. Dat valt nog niet mee, want Oekraïne is weliswaar het grootste land van Europa, maar we weten er weinig van. Wat zich daar precies afspeelt is niet duidelijk en de verhalen die we horen zijn heel verschillend. Volgens Samson blijkt uit peilingen dat een overgrote meerderheid van de bevolking aansluiting bij Europa wil, andere bronnen laten zien dat de huidige pro-Europese regering geen meerderheid van de mensen achter zich heeft. Overduidelijk is, dat ze binnen het land oorlog voeren over de te varen koers.

Lees verder
17 maart 2016

LEVENDIGE DISCUSSIE MET BEVLOGEN SP-POLITICA

Op zondag 13 maart was SP-2e kamerlid Sharon Gesthuizen in Hoogeveen om te spreken over het vluchtelingenvraagstuk. Het was een boeiende bijeenkomst, waar Gesthuizen een verhelderend verhaal vertelde, het vluchtelingenvraagstuk in een historisch perspectief plaatste en vooral ook inging op vragen uit de zaal.

Lees verder
17 maart 2016

SP wil actievere rol college rond huurwoningen

De SP heeft in de laatste raadsvergadering vragen gesteld over het verdwijnen van 63 goedkope woningen in Hoogeveen. Woonconcept sloopt deze woningen in de Verzetsbuurt en bouwt daarvoor 35 tot 40 nieuwe woningen. Deze nieuwe woningen worden echter twee keer zo duur. De SP is van mening dat de 63 goedkope duplexwoningen voorzien in een vraag en dat de betreffende doelgroep straks 63 woningen minder tot haar beschikkingen heeft. Bovendien komen er door dit plan zo'n 25 sociale huurwoningen minder terwijl er nú al sprake is van lange wachttijden voor een woning in Hoogeveen.

Lees verder
16 maart 2016

Werkplein Hoogeveen weer onder vuur

In 2014 deed de SP in Hoogeveen een onderzoek  naar de bejegening van bijstandsgerechtigden van de Sociale Dienst in Hoogeveen. Uit het rapport kwamen allerlei misstanden naar voren. Naar aanleiding daarvan is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder deze groep.

Lees verder

Pagina's

U bent hier